Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie środowiskiem

Szczegóły
Kod 1301
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów Zarządzanie środowiskiem
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych Semestr
Liczba cykli dydaktycznych 7
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 1-11.06.2021r.
godz.10.00-12.00
14.06-2.07.2021r.
godz.10.00-13.00
5-19.07.2021r.
godz.9.00-14.00
20-29.07.2021r.
godz.9.00-15.00
24.07.2021r.(sobota)
godz.9.00-13.00
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Jeżeli zależy Ci na poprawie jakości otaczającego nas środowiska, chcesz dowiedzieć się, jak wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu, wykorzystywać narzędzia inżynierskie i ekonomiczne do zapobiegania zanieczyszczeniom, zapewniana prawidłowych warunków funkcjonowania firmy, kierunek zarządzanie środowiskiem to doskonały wybór.  Tu nabędziesz wiedzę uzyskasz praktyczne umiejętności nie tylko  z zakresu zarządzania i ekonomii, ale także z zakresu inżynierii środowiska, co da ci przewagę na rynku pracy w porównaniu z absolwentami kierunków ekonomicznych. Już teraz na całym świecie inżynierowie – specjaliści od zarządzania środowiskiem są  poszukiwani przez firmy, jako specjaliści mogący sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się otoczenia.

Absolwenci kierunku zarządzanie środowiskiem znajdą pracę w:

-     działach ochrony środowiska przedsiębiorstw i firm,

-     firmach konsultingowych i doradczych,

-     jednostkach administracji samorządowej i państwowej,

-     służbach ochrony środowiska,

-     instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska,

-     działach badań i rozwoju,

-     instytucjach naukowych.

Harmonogram studiów – do pobrania

Szczegółowy opis kierunku


!!! UWAGA !!!

Możliwość zapisania się na kierunek dostępna jest dla kandydatów posiadających uzupełnione informacje o dokumencie w zakładce "Wykształcenie"  (dane dokumentu, uzyskane oceny, załączony skan dokumentu).

 

"NOWA MATURA"

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następująych przedmiotów:

- matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny - poziom podstawowy lub rozszerzony z podanych poniżej

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji na kierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- informatyka

- technologia informacyjna

- chemia

"STARA MATURA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "starą maturą" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą (dla dwóch skal ocen):

Ocena   % punktów     Ocena   % punktów

       2       30                    3      50

       3       55                    4      75

       4       70                    5      100

       5       85

       cel    100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- informatyka

- technologia informacyjna

- chemia

 

"INTERNATIONAL BACCALAUREATE" - "MATURA MIĘDZYNARODOWA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "maturą międzynarodową" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą:

Ocena               % punktów

Mediocre (2)             30

Satisfactory (3)         55

Good (4)                  70

Very good (5)           85

Excellent (6)             100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- informatyka

- technologia informacyjna

- chemia