• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Witaj w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów Politechniki Częstochowskiej!

Terminarz rekrutacji - III tura

Rozpoczęcie rejestracji i zapisów na kierunek w systemie IRK  20.09.2023r. od godz. 8:00
Zamknięcie zapisów w systemie IRK 24.09.2023r. do godz. 23:00
Ogłoszenie w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu 26.09.2023r. godz. 9:00
Złożenie wymaganych dokument od 26.09.2023r. do 27.09.2023r. w godz. 9:00 - 16:00
Ogłoszenie list przyjętych 29.09.2023r.

Tytuł przelewu za opłatę rekrutacyjną

Tytuł przelewu za rekrutację powinien składać się z następującego ciągu: PCZ<nr kierunku>23REK
W przypadku gdy kod zawiera 3 znaki należy poprzedzić go cyfrą '0', np. dla kierunku [399] Informatyka powinien zawierać ciąg PCZ039923REK

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) będzie można dokonywać na indywidualny numer konta bankowego studenta, który będzie dostępny po zakończonej immatrykulacji pod koniec września w systemie USOSweb.

Prosimy o niedokonywanie wpłat za legitymację na indywidualne numery kont baknowych kandydatów (IRK).

 

Warunki rekrutacji

 

Zapraszamy do zapoznanania się z informacjami dla kandydatów na stronie:

https://pcz.pl/kandydat/informacje-ogolne.

Warunki rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 dostępne są tutaj.

 

Kandydaci niebędący obywatelami polskimi

Kandydatów na studia, niebędących obywatelami polskimi prosimy o kontakt z Biurem Studentów Zagranicznych Politechniki Częstochowskiej w celu ustalenia ścieżki rekrutacji.