• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia II stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Ogólne

Decyzje podpisane elektronicznie - zalecany sposób odczytu.

| Damian Kurasiński

Decyzja administracyjna o nieprzyjęciu na studia dostarczona elektronicznie wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinna być odczytana za pomocą zewnętrznego programu do odczytywania dokumentów PDF np. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader lub inny czytnik PDF.

Odczytanie decyzji bez użycia zewnętrznego programu np. za pomocą przeglądarki internetowej skutkować będzie brakiem możliwości odczytania informacji o elektronicznym podpisie kwalifikowanym.

Wniosek o udzielenie wsparcia w procesie rekrutacji - dla kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobami przewlekłymi

| Damian Kurasiński

Jeśli jesteś kandydatem z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi, zamierzającym ubiegać się o przyjęcie na Politechnikę Częstochowską, wypełnij wniosek o udzielenie wsparcia w procesie rekrutacji (pobierz wniosek) oraz prześlij go na adres e-mail: bon@pcz.pl

UWAGA! Jeśli chciałbyś uzyskać wsparcie w procesie rekrutacji lub boisz się, że nie dasz rady dopełnić uczelnianych formalności, zwróć się o pomoc do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (e-mail: bon@pcz.pl, tel. 34 3250 341).