European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Organization of the education process at the Częstochowa University of Technology in the 2020/2021 academic year

| Damian Kurasiński

Organizacja procesu kształcenia na Politechnice Częstochowskiej
w roku akademickim 2020/2021

 

W roku akademickim 2020/2021 proces kształcenia na Politechnice Częstochowskiej będzie prowadzony w trybie „mieszanym”. Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i inne praktyczne niemożliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w formie bezpośredniej z zastosowaniem procedur sanitarnych ograniczających ryzyko zakażania się studentów, natomiast wykłady planowane są w formie zdalnej. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji najbliższego roku akademickiego pojawią się wkrótce.