Unia Europejska

Studia II stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

BIOTECHNOLOGIA

Szczegóły
Kod 822
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów BIOTECHNOLOGIA
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych SEM
Liczba cykli dydaktycznych 3
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.czest.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 25-29.01.2021r.
pon. w godz. 9.00–11.00
wt.-pt. w godz. 10.00-12.00
1-5.02.2021r.
pon.-pt. w godz. 9.00-12.00
8-12.02.2021r.
pon. w godz. 9.00–14.00
wt.-pt. w godz. 9.00-15.00
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Celami kształcenia w ramach studiów stacjonarnych kierunku Biotechnologia jest zdobycie wiedzy z przedmiotów: mikrobiologia, biochemia, inżynieria bioprocesowa, genetyka i mikrobiologia, procesy biotechnologiczne, w tym głównie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowania organizmów żywych w procesach technologicznych. Ponadto celem kształcenia jest uzyskanie szeregu umiejętności niezbędnych w pracy każdego biotechnologia, tj. identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących projektowania i prowadzenia bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Oprócz tego studenci poznają język obcy specjalistyczny z zakresu biotechnologii.

Studia II stopnia, stacjonarne, magisterskie- 3 semestry (1,5 roku) Specjalność:

- biotechnologia środowiska

- biotechnologia produkcji

Absolwent jest przygotowany do wykonywania analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, prowadzenia procesów biotechnologicznych, wykorzystywania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Studenci zapoznają się z obsługą stołów laminarnych, mikroskopów, spektrofotometrów, inkubatorów, spektrometrów, chromatografów (cieczowych i gazowych), urządzeń z zakresu biologii molekularnej i biokatalizy. Absolwenci potrafią przeprowadzić analizy próbek środowiskowych, biochemicznych, mikrobiologicznych i genetycznych.

Kierunek biotechnologia oferuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne tak, by absolwenci po ukończeniu studiów mogli łatwo włączyć się w europejski, międzynarodowy rynek pracy w:

› małych i średnich firmach produkcyjnych wykorzystujących procesy biotechnologiczne,

› przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,

› jako specjaliści w szybko rozwijających się firmach:

- wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych,

- stosujących procesy biosyntezy do izolacji i oczyszczania bioproduktów,

- do produkcji, szkoleń, marketingu,

› w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie a także nowe produkty m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie,

› w firmach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,

› w nauce (uczelnie wyższe, ośrodki badawcze),

› w prywatnych laboratoriach badawczych,

› w jednostkach administracji publicznej związanych z technologiami środowiskowymi, oraz przy podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem istniejącego inkubatora przedsiębiorczości.

Harmonogram studiów – do pobrania

Szczegółowy opis kierunku

 

 


Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.