Unia Europejska

Studia II stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[425] INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Szczegóły
Kod 425
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych SEM
Liczba cykli dydaktycznych 4
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.czest.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sierpień 2019 r. - brak dyżuru
2-9.09.2019 r. pon.-pt. w godz. 9.00-13.00
10-12.09.2019 r. wt.-czw. w godz. 9.00-15.00
Wymagane dokumenty
  • Dyplom
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Studia II stopnia - Obywatele Polscy
Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2019 08:00 – 24.07.2019 23:00)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Studia II stopnia - dla kandydatów zagranicznych - BSZ
    Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska jest specjalistą w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, odpadowej oraz problematyki ochrony i oczyszczania gleb oraz powietrza.  Jako absolwent kierunku jest przygotowany do projektowania, a zwłaszcza budowy, nadzorui eksploatacji urządzeń, instalacji i obiektów inżynierii środowiskowej. Zdobyta wiedza umożliwia również  wykonywanie i koordynowanie prac badawczych oraz rozwiązywania problemów administracyjnychi  prawnych jednostek samorządowych i gospodarczych. Absolwent gotowy jest do porozumiewania się w sprawach inżynierii środowiska ze specjalistami branżowymi i społeczeństwem, a także organizowania prac grupowych i kierowania zespołami.

Ze względu na aktualne uwarunkowania rynkowe, silny nacisk kładziony jest na umiejętność rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych oraz naukowo-badawczych z zakresu inżynierii środowiska oraz opanowania  w języku obcym specjalistycznej terminologii z zakresu inżynierii środowiska, pozwalającej na komunikację i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

Studia studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska obejmują również kształcenie w zakresie INTELLIGENT ENERGY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION. Absolwenci tego programu otrzymają gruntowne wykształcenie w dziedzinie inżynierii energetycznej, w tym technologii konwersji energii, różnych źródeł energii i zarządzania, inteligentnego ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji, zarządzania źródłami węgla w procesach środowiskowych, konwersji węgla, gazu i biomasy.

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska stopnia II ma możliwość zatrudnienia np. podmiotach gospodarczych zajmujących się planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji z zakresu inżynierii środowiska, przedsiębiorstwach związanych z bio-gospodarką i realizujących gospodarkę obiegu zamkniętego, w instytucjach krajowych i europejskich przygotowujących opracowania specjalistyczne oraz prowadzących prace badawczo – rozwojowe.

Ukończenie studiów II stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckie).Studia na kierunku Inżynieria środowiska prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z zachowaniem tych samych efektów uczenia się i zakresu wiedzy.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1700 zł

 


Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.