Unia Europejska

Studia II stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1241] ENERGETYKA

Szczegóły
Kod 1241
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów ENERGETYKA
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych SEM
Liczba cykli dydaktycznych 4
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.czest.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sierpień 2019 r. - brak dyżuru
2-9.09.2019 r. pon.-pt. w godz. 9.00-13.00
10-12.09.2019 r. wt.-czw. w godz. 9.00-15.00
Wymagane dokumenty
  • Dyplom
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Studia II stopnia - Obywatele Polscy
Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2019 08:00 – 24.07.2019 23:00)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Studia II stopnia - dla kandydatów zagranicznych - BSZ
    Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Program studiów drugiego stopnia na kierunku Energetyka skierowany jest na uzyskanie przez absolwenta wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom przedsiębiorstw i innych instytucji, których działalność związana jest z szeroko rozumianą branżą energetyczną i które w swojej działalności dążą do promocji zrównoważonego rozwoju otoczenia i kraju, przy uwzględnieniu szeregu aspektów związanych z problematyką wysokosprawnego i niskoemisyjnego wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i wykorzystania energii elektrycznej ciepła i/lub chłodu. Realizowany proces kształcenia oparty jest o najnowszą i stale uaktualnianą wiedzę techniczną zarówno z obszaru termodynamiki i techniki cieplnej,
jak i elektroenergetyki, informatyki oraz ekonomii i prawa, pozwalając na podjęcie przez absolwentów pracy związanej zarówno z eksploatacją, jak i projektowaniem urządzeń energetycznych. Absolwenci mogą także istotnie wesprzeć zespoły specjalistów w jednostkach samorządowych oraz instytucjach finansowych. Ze względu na aktualne uwarunkowania rynkowe, silny nacisk kładziony jest również na opanowanie w języku obcym specjalistycznej terminologii z zakresu energetyki, pozwalającej na komunikację i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym oraz umiejętność rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych oraz naukowo-badawczych z tej dziedziny.
Efekty kształcenia, które przyjęto w ramach kierunku Energetyka na studiach drugiego stopnia obejmują specjalistyczną wiedzę zarówno z zakresu energetyki, inżynierii środowiska i eksploatacji maszyn, jak również wybranych aspektów prawa, ekonomii oraz marketingu. Wskazane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi uzyskać wiedzę specjalistyczną w zakresie efektywnej konwersji energii ze źródeł konwencjonalnych, odnawialnych i odpadowych, przy uwzględnieniu aktualnych wymagań w zakresie realizacji zrównoważonego rozwoju oraz maksymalizacji ochrony zasobów i środowiska. Takie podejście wpisuje się m.in. w promowany rozwój kraju i regionu śląskiego w synergii z wymogami np. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Dodatkowo, realizacja procesu kształcenia w zakresie praktycznym umożliwia istotne wzbogacenie know-how absolwentów o praktyczną wiedzę inżynierską – głównie poprzez wyjazdy i zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach.
W oparciu o zdobytą wiedzę techniczną, inżynierską oraz ekonomiczno-prawną absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach, których działalność – główna bądź poboczna – związana jest z procesami i technologiami konwersji energii (np. elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, spółki gazownicze, firmy energetyczne, instalatorskie, remontowe, przedsiębiorstwa zajmujące się wentylacją i klimatyzacją, czy też firmy lub biura konsultingowe i projektowe oraz jednostki samorządowe). Absolwenci są także przygotowani do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia w związku z posiadanymi przez Wydział Infrastruktury i Środowiska uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora


Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.