Unia Europejska

Studia II stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1001] ENERGETYKA

Szczegóły
Kod 1001
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów ENERGETYKA
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych SEM
Liczba cykli dydaktycznych 4
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.czest.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sierpień 2019 r. - brak dyżuru
2-9.09.2019 r. pon.-pt. w godz. 9.00-13.00
10-12.09.2019 r. wt.-czw. w godz. 9.00-15.00
Wymagane dokumenty
  • Dyplom
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Studia II stopnia - Obywatele Polscy
Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2019 08:00 – 24.07.2019 23:00)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Studia II stopnia - dla kandydatów zagranicznych - BSZ
    Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Dlaczego warto studiować na kierunku Energetyka?

W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój sektora energetycznego, zwłaszcza w kontekście kurczących się zasobów konwencjonalnych źródeł energii. Coraz więcej środków finansowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej skierowanych jest na wspieranie badań i wdrażanie najnowszych technologii w sektorze energetycznym, zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Można przewidywać, iż w najbliższym czasie na rynku pracy poszukiwani będą specjaliści z branży energetycznej, zwłaszcza posiadający doświadczenie zawodowe. Program nauczania na kierunku Energetyka opracowano we współpracy z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży energetycznej, między innymi FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja oddział w Częstochowie.

Proponowany program studiów na kierunku Energetyka - studia niestacjonarne II stopnia

Cel studiów II stopnia na kierunku Energetyka

Celem studiów II stopnia na kierunku Energetyka jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn w energetyce. Absolwent jest przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów przetwarzania energii, maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

Co po studiach?

Absolwent studiów na kierunku Energetyka może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, a także jako specjalista w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządu.

Efekty kształcenia, które przyjęto w ramach kierunku Energetyka na studiach II stopnia pozwalają osiągnąć absolwentowi wiedzę niezbędną do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją systemów energetycznych, w szczególności z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii. Jednocześnie absolwenci kierunku Energetyka mogą być zatrudnieni, jako specjaliści znający problematykę odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządowych oraz instytucjach finansujących inwestycje w tym zakresie.

W celu rozwinięcia kompetencji absolwentów kierunku Energetyka, Wydział rozszerza swoją ofertę kształcenia o studia dyplomowe związane z szeroko rozumianą energetyką. Wynika to z faktu, iż rynek w regionie wykazuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Zwłaszcza ta ostatnia gałąź sektora energetycznego rozwija się dynamicznie na obszarze dawnego województwa częstochowskiego. Tym samym wpisuje się to w zrównoważony rozwój regionu śląskiego w synergii z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym.

Osiągnięcie efektów kształcenia przez każdego Absolwenta na II stopniu studiów niestacjonarnych przygotowuje go do podjęcia studiów na III stopnia.

 

Opłata za semestr wynosi: 1700 zł


Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.