Unia Europejska

Studia I stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[921] ENERGETYKA

Szczegóły
Kod 921
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów ENERGETYKA
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych SEM
Liczba cykli dydaktycznych 8
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.czest.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sierpień 2019 r. - brak dyżuru
2-9.09.2019 r. pon.-pt. w godz. 9.00-13.00
10-12.09.2019 r. wt.-czw. w godz. 9.00-15.00
Wymagane dokumenty
  • Matura
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Studia I stopnia - Obywatele Polscy
Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2019 08:00 – 24.07.2019 23:00)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Studia I stopnia - dla kandydatów zagranicznych - BSZ
    Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Celem studiów pierwszego stopnia kierunku Energetyka jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia odpowiadającego potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła i elektryczności. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru m.in. techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Ponadto celem jest opanowanie języka obcego specjalistycznego z zakresu problematyki energetyki i przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Efekty kształcenia, które przyjęto w ramach kierunku Energetyka na studiach pierwszego stopnia obejmują podstawową wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej, elektrotechniki, mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn. Wskazane efekty kształcenia pozwalają osiągnąć absolwentowi wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją systemów energetycznych, a także wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Energetyka mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją szeroko rozumianych urządzeń i systemów energetyki konwencjonalnej, ale także w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, oraz jako specjaliści od problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Jednocześnie absolwenci kierunku Energetyka mogą być zatrudnieni jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonawstwem tego typu instalacji, a także w jednostkach samorządowych oraz instytucjach finansujących tego typu inwestycje. Istotny jest również fakt, iż proces kształcenia jest wzbogacony o wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw z sektora energetycznego, gdzie nabyta akademicka wiedza teoretyczna jest uzupełniona o praktyczną wiedzę inżynierską.
W celu rozwinięcia kompetencji absolwentów kierunku Energetyka, Wydział rozszerza swoją ofertę kształcenia o studia dyplomowe związane z szeroko rozumianą energetyką. Wynika to z faktu, iż rynek w regionie wykazuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Zwłaszcza ta ostatnia gałąź sektora energetycznego rozwija się dynamicznie na obszarze dawnego województwa częstochowskiego. Tym samym wpisuje się to w zrównoważony rozwój regionu śląskiego w synergii z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym.


Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następująych przedmiotów:

- matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny - poziom podstawowy lub rozszerzony z podanych poniżej

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji na kierunek:

- fizyka

- chemia

- informatyka

"STARA MATURA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "starą maturą" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą (dla dwóch skal ocen):

Ocena   % punktów     Ocena   % punktów

       2       30                    3      50

       3       55                    4      75

       4       70                    5      100

       5       85

       cel    100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- chemia

- informatyka

"INTERNATIONAL BACCALAUREATE" - "MATURA MIĘDZYNARODOWA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "maturą międzynarodową" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą:

Ocena               % punktów

Mediocre (2)             30

Satisfactory (3)         55

Good (4)                  70

Very good (5)           85

Excellent (6)             100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- chemia

- informatyka