Unia Europejska

Studia II stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Ogólne

Dodatkowe zapisy

| Damian Kurasiński

Dodatkowe zapisy będą możliwe od 1 października do 4 października 2020r.

Kredyt studencki

| Damian Kurasiński

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Cały rok na decyzję!

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Kredyt studencki – ile i dla kogo?

O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.
Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Spłata – dopiero po dwóch latach po ukończeniu studiów

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.
Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.
Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!

Problem ze spłatą to nie problem

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty.
Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

Organizacja procesu kształcenia na Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021

| Damian Kurasiński

Organizacja procesu kształcenia na Politechnice Częstochowskiej
w roku akademickim 2020/2021

 

W roku akademickim 2020/2021 proces kształcenia na Politechnice Częstochowskiej będzie prowadzony w trybie „mieszanym”. Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i inne praktyczne niemożliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w formie bezpośredniej z zastosowaniem procedur sanitarnych ograniczających ryzyko zakażania się studentów, natomiast wykłady planowane są w formie zdalnej. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji najbliższego roku akademickiego pojawią się wkrótce.

Opłaty za indeks i Elektroniczną Legitymację

| Damian Kurasiński

!!! UWAGA !!!

Opłaty za indeks (w wysokości 4zł) oraz za Elektroniczną Legitymację Studencką (w wysokości 22zł) będzie można dokonywać na indywidualny numer konta bankowego dostępny we wrześniu (po imartykulacji) w systemie USOSweb - "Elektroniczny Dziekanat" dostępny tutaj.

Informacje dla kandydatów zagranicznych

| Damian Kurasiński

Kandydatów na studia, niebędących obywatelami polskimi prosimy o kontakt z Biurem Studentów Zagranicznych Politechniki Częstochowskiej w celu ustalenia ścieżki rekrutacji.

Кандидаты на обучение, которые не являются гражданами Польши, пожалуйста, свяжитесь с Офисом по работе с иностранными студентами Ченстоховского политехнического университета для определения процедуры приема на обучение.

Кандидати на навчання, котрі не мають громадянства Польщі, будь ласка, сконтактуйтеся з Офісом по роботі з іноземними студентами Ченстоховського політехнічного університету для визначення процедури вступу на навчання.

Candidates who are not Polish citizens, we kindly request to contact the International Students Office of Częstochowa University of Technology to determine the recruitment details.

 

Dane do kontaktu/контактные данные/контактні дані/Contact details:

Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69,
42-201 Częstochowa
iso@pcz.pl
+48 34 32 50 402

 

Ченстоховский политехнический университет
Ул. Домбровского 69,
42-201 Ченстохова, Польша
iso@pcz.pl
+48 34 32 50
 402

Ченстоховський політехнічний університет

вул. Я.Г.Домбровськiєгo 69
42-201 Ченстохова, Польща

iso@pcz.pl

+48 34 32 50 402

 

Czestochowa University of Technology

ul. Dabrowskiego 69
42-201 Czestochowa
Poland
iso@pcz.pl
+48 34 32 50 402

+48 34 32 50 492

 

Strona w języku rosyjskim/сайт на русском языке/сайт російською мовою/Website in Russian: http://pcz.pl/ru/content/informaciya-o-chenstohovskom-politehnicheskom-universitete
Strona w języku ukraińskim/сайт на украинском языке/сайт українською мовою/Website in Ukrainian: http://pcz.pl/uk/content/informaciya-pro-universitet
Strona w języku angielskim/сайт на английском языке/сайт англійською мовою/Website in English: http://pcz.pl/en/content/about-university