Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS- Energetyka, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-10-12 16:00:00 do 2018-10-12 18:00:00

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Profil praktyczny

Absolwent kierunku Energetyka (studia stacjonarne) otrzymuje wykształcenie odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła i elektryczności. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, energetykainformatyki i ekonomii. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, a także jako specjalista od problemów energetyki w jednostkach samorządu.

Proponowany program studiów na kierunku Energetyka - studia niestacjonarne II stopnia

Dlaczego warto studiować na kierunku Energetyka?

W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój sektora energetycznego, zwłaszcza w kontekście kurczących się zasobów konwencjonalnych źródeł energii. Coraz więcej środków finansowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej skierowanych jest na wspieranie badań i wdrażanie najnowszych technologii w sektorze energetycznym, zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Można przewidywać, iż w najbliższym czasie na rynku pracy poszukiwani będą specjaliści z branży energetycznej, zwłaszcza posiadający doświadczenie zawodowe. Program nauczania na kierunku Energetyka opracowano we współpracy z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży energetycznej, między innymi FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja oddział w Częstochowie.

Cel studiów II stopnia na kierunku Energetyka

Celem studiów II stopnia na kierunku Energetyka jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn w energetyce. Absolwent jest przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów przetwarzania energii, maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

Co po studiach?

Absolwent studiów na kierunku Energetyka może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, a także jako specjalista w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządu.

Efekty kształcenia, które przyjęto w ramach kierunku Energetyka na studiach II stopnia pozwalają osiągnąć absolwentowi wiedzę niezbędną do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją systemów energetycznych, w szczególności z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii. Jednocześnie absolwenci kierunku Energetyka mogą być zatrudnieni, jako specjaliści znający problematykę odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządowych oraz instytucjach finansujących inwestycje w tym zakresie.

W celu rozwinięcia kompetencji absolwentów kierunku Energetyka, Wydział rozszerza swoją ofertę kształcenia o studia dyplomowe związane z szeroko rozumianą energetyką. Wynika to z faktu, iż rynek w regionie wykazuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Zwłaszcza ta ostatnia gałąź sektora energetycznego rozwija się dynamicznie na obszarze dawnego województwa częstochowskiego. Tym samym wpisuje się to w zrównoważony rozwój regionu śląskiego w synergii z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym.

Osiągnięcie efektów kształcenia przez każdego Absolwenta na II stopniu studiów stacjonarnych przygotowuje go do podjęcia studiów na III stopnia.

Zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty:

3. Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów (warunkowo może to być zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia - oryginał dyplomu można dostarczyć w późniejszym terminie),
4. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
5. Aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego,
7. Oświadczenie kandydata na studia stacjonarne,
8. Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo suplement lub indeks studiów I stopnia (jeśli kierunek studiów II stopnia jest inny niż studiów I stopnia); 

1. Podanie o przyjęcie na studia na specjalny formularz wydrukowany z systemu Internetowej rejestracji Kandydatów IRK;

2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości;

3.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 289)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 ? Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) ? Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów

Wysokość czesnego

bezpłatne

Dodatkowe informacje

www.is.pcz.czest.pl