Czestochowa University of Technology / Faculty of Electrical Engineering

WE - Electronics and Telecommunications, full-time studies, first-degree studies

Type of studies: first-cycle System of studies: full-time Duration: 3,5 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2015-06-01 08:00:00 to 2015-10-31 23:00:00

Limit of students

70

Language

polish

Description

REKRUTACJA 2015/2016

STUDIA STACJONARNE - DZIENNE - I stopnia (inżynierskie) - 3,5 letnie

 • specjalność - cyfrowe przetwarzanie sygnałów 

 Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji, projektowania, a przede wszystkim szeroko pojętej eksploatacji nowoczesnych układów i systemów przetwarzania sygnałów. Zapewniona zostanie im gruntowna wiedza z zakresu cyfrowych i analogowych układów elektronicznych, podstaw funkcjonowania systemów przetwarzania sygnałów, budowy i projektowania sterowników i procesów sygnałowych, przemysłowych systemów pomiarowo-diagnostycznych, automatyzacji procesów przemysłowych, komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych i systemów przetwarzania sygnałów oraz podstaw konstrukcji urządzeń elektronicznych. Poznają również zasady organizacji produkcji, ekonomii i zarządzania. Studia zawodowe na kierunku elektronika i telekomunikacja zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia szeroko pojętej działalności inżynierskiej w obszarze elektroniki i systemów przetwarzania sygnałów, w tym przygotowania i kierowania produkcją. Dlatego też przewiduje się, że absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych oraz zakładach i firmach eksploatujących i naprawiających sprzęt elektroniczny. Zainteresowani również powinny być nimi urzędy municypalne, straż pożarna, policja i wojsko.

 

 • specjalność - elektronika układowa 

 Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, programowania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych zarówno analogowych jak i cyfrowych. Na podstawie analizy rynku pracy oraz konsultacji z dużą firmą korporacyjną o zasięgu międzynarodowym, treści nauczania zostały dostosowane tak, aby odpowiadały oczekiwaniom potencjalnych pracodawców krajowych i międzynarodowych. Absolwent może być zatrudniony w biurze projektowym, centrach inżynieryjnych jako programista i konstruktor przemysłowych urządzeń mikroprocesorowych lub integrator rozproszonych, przewodowych i bezprzewodowych systemów pomiarowo-sterujących. Może podjąć również pracę w przedsiębiorstwach produkujących i serwisujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz na stanowiskach pomocniczych w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Admission rules

Kandydaci na studia zobowiązani są do:

1. Rejestracji w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) w terminie od 18.09.2015  r., godz. 08:00 do 01-10-2015 r., godz. 23:00
2. Dostarczenia do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów w terminie do 01-10-2015 r. w godzinach funkcjonowania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego PCz funkcjonuje w terminach:

–  od  18  WRZEŚNIA 2015 r. do  01 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

    w poniedziałki, wtorki, środy i piątki    w godz....
(liczba słów w pełnym opisie: 544)

+show more information

Admission procedure for candidates with new maturity exam

Kandydaci: * z "nową" maturą - konkurs świadectw maturalnych (brane są tylko oceny z części pisemnej!)

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Kandydaci: * ze "starą" maturą - konkurs świadectw ukończenia szkoły średniej.

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Kandydaci legitymujący się Maturą Międzynarodową IB będą przyjmowani na studia jeżeli uzyskali co najmniej 37 punktów (z 45 maksimum) bez ograniczenia liczby osób. Zasady uprawnień przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje stosowna Uchwała Senatu PCz

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Częstochowskiej

Qualification procedure for parallel studies

Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Częstochowskiej

Exceptions from admission procedure

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są laureaci eliminacji centralnych (L.el.c) i finaliści eliminacji centralnych (F.el.c) olimpiad: - fizycznej, - matematycznej, - informatycznej, - wiedzy technicznej.

Place of results' announcement

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa
tablica ogłoszeń obok portierni Wydziału Elektrycznego

oraz

rekrutacja.el.pcz.pl

the amount of tuition fee

Bezpłatne